วัฏจักรของ 4 ระบอบการเมืองแบบผสมผสานราชาธิปไตย อำมาตยาธิปไตย ธนาธิปไตย และประชาธิปไตย

By: ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2561 [2018]ISSN: 1685-9855Other title: The mix of four regimes: monarchy, bureaucratic polity, plutocracy, and democracy In: วารสารสถาบันพระปกเกล้า 16, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 5-21
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305