การพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการพิจาณาคดีในระบบไต่สวน.

By: ณรงค์ ใจหาญ.
Contributor(s): ปกป้อง ศรีสนิท | สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ | ณภัทร สรอัฑฒ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2561 [2018]ISSN: 0125-0558.Subject(s): สอบสวน | คดีค้ามนุษย์ | ไตสวนOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: ดุลพาห 65,1 (ม.ค.-เมย. 2561) 57-84
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย:บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305