ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : สัญญาเช่าการเงิน??? (ตอนที่ 2).

By: วรศักดิ์ ทุมมานนท์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2559 [2016]ISSN: 0125-6580Subject(s): สัญญาเช่า -- การบัญชี In: เอกสารภาษีอากร 35, 413 (ก.พ. 2559) 83-92
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305