การอุทธรณ์คดีพาษีอากร.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2524 [1981]ISSN: 0125 - 0558Subject(s): การอุทธรณ์คดี – พาษีอากร | ภาษีการค้าOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: ดุลพาห 28,4 (ก.ค. - ส.ค. 2524) 39 - 51
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย;บทคัดย่อภาษาไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305