บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน.

By: รุจน์ โกมลบุตรContributor(s): กรกมล ศรีวัฒน์ | ธนวรรณ ขาวเทียมสังข์ | พสิษฐ์ ชยาตุลชาต | พีรยา วิเศษสุมน | รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์ | สมิตานัน หยงสตาร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2562[2019] ISSN: 0125-8192Other title: Role of local newspaper to promote sustainable tourismSubject(s): หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น | การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน | ลำปางOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารศาสตร์ 12, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2562) 9-49 : ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

ฉบับ "ข้ามพื้นที่...ข้ามวัฒนธรรม...และข้ามอื่นๆ อีกมากมาย"

บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305