ความผิดที่เป็นการเริ่มต้น: ศึกษากรณีการรับอาสากระทำความผิด

By: ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2562 [2019]ISSN: 0857-3867Subject(s): ความผิดที่เป็นการเริ่มต้น | การรับอาสากระทำความผิด In: วารสารนิติศาสตร์ 48, 4(ธ.ค. 62) หน้า 654-685
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305