โปรแกรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในระดับปฐมภูมิสำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงในชุมชนจังหวัดนครปฐม.

By: วีณา เที่ยงธรรม.
Contributor(s): อาภาพร เผ่าวัฒนา | อรนุช พงษ์สมบูรณ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]ISSN: 0858-1231.Other title: Primary hypertension prevention program for high risk population in a community, Nakornpathom Province.Subject(s): ความดันเลือดสูง -- การป้องกันและควบคุม In: วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22, 1-3 (ม.ค.-ธ.ค. 2553) 11-28 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305