ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร.

By: ขวัญฤทัย เดชทองคำContributor(s): เจริญชัย เอกมาไพศาลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2562 [2019]ISSN: 0125-233XOther title: Behavioral intention in choosing travel agent by Thai outbound tourists. case study : BangkokSubject(s): คุณภาพการบริการ | ภาพลักษณ์ขององค์กร | ความพึงพอใจ | ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมOnline resources: View online article In: วารสารบริหารธุรกิจ 42, 163 (ก.ค.-ก.ย. 2562) 1-27 :ตาราง. ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305