ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น.

By: วราภรณ์ บุญเชียงContributor(s): วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ | วารุณี ฟองแก้ว | พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่นMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 1513-1262Other title: Early adolescents’ knowledge of HIV/AIDS and attitudes towards sexual behaviourSubject(s): วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ -- ไทย | พฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ่น -- ไทย | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย | ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ In: วารสารสภาการพยาบาล 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 124-137 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305