ความก้าวหน้าทางกฎหมายที่มีต่อบริการทางการแพทย์กรณีผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย.

By: วนศรี ไพศาลตันติวงศ์Contributor(s): ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรีMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, ehg Analytics: Show analyticsPublisher: 2557 [2014]ISSN: 0857-2321Other title: Legal development to health services on the hearing impaired and related laws in ThailandSubject(s): บริการทางการแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | คนพิการทางการได้ยิน -- ไทย In: วารสารหู คอ จมูกและใบหน้า 15, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2557) 35-44
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305