การใช้การตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันอาชกรรมที่กระทำโดยต่างด้าว.

By: ณัชพล จิตติรัตน์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2563 [2020]ISSN: 08572992Other title: The application of e-visa for preventing crimes committed by aliensSubject(s): คนต่างด้าว | การลงตราอิเล็กทรอนิกส์ In: บทบัณฑิตย์ ึึ76,1 (ม.ค.-มี.ค 2563) 1-28
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย;บทคัดย่อภาษาไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305