การใช้มาตรการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเพิ่มทรัพยากรต้นไม้ให้แก่ประเทศไทย.

By: สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2563 [2020]ISSN: 08572992Other title: The land and building tax incentives for tree planting in thailandSubject(s): การใช้มาตรการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง | ทรัพยากรต้นไม้ In: บทบัณฑิตย์ 76,1 (ม.ค.-มี.ค 2563) 128-185
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย;บทคัดย่อภาษาไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305