ความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยความร่วมมือทางการศาลในการส่งเอกสารทางศาลและเอกสารอื่นในเรื่องทางแพ่งหรือพาณิชย์.

By: ธรรมนูญ สงวนเขียวMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2563 [2020]Edition: The readlness of thailand for accession to hague convention civil and commercial mattersISSN: 08572992Subject(s): ภาคีอนุสัญญากรุงเฮก | การร่วมมือทางศาลในการส่งเอกสาร In: บทบัณฑิตย์ 76,1 (ม.ค.-มี.ค 2563) 186-215
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย;บทคัดย่อภาษาไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305