ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการตรากฎหมายใบตราส่งอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย.

By: สุรีพร ภาวสุทธิกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2563 [2020]ISSN: 08572992Other title: To study and analyse the legislation of the law governing the electronic bills of lading of thailandSubject(s): วิเคราะห์แนวทางในการตรากฎหมาย | ใบตราส่ง In: บทบัณฑิตย์ 76,1 (ม.ค.-มี.ค 2563) 233-264
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย;บทคัดย่อภาษาไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305