บทบาทของวิตามินดีและโรคภูมิต้านตนเองในระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (vitamin D and autoimmune rheumatic diseases).

By: รัตตะพล ภัคโชตานนท์.
Contributor(s): ไพจิตต์ อัศวธนบดี | สุมาภา ชัยอํานวย | พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2555 [2012]ISSN: 1686-4565.Subject(s): วิตามินดี | โรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง | ภาวะพร่องวิตามินดี | ระบบภูมิคุ้มกัน In: วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม 23, 3 (ก.ค. 2555) 117-148 :ตาราง, ภาพประกอบ..
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305