การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณพื้นที่ราบตอนกลางของจังหวัดลำปางก่อนพุทธศตวรรษที่ 24.

By: วรวิทย์ สุมาลัย.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2556 [2013]ISSN: 1685-2494.Other title: A study of cultural development of the ancient settlements in the central plains of Lampang Provinve prior to the 18 th century A.D.Subject(s): วัฒนธรรมของชุมชนโบราณ จังหวัดนครลำปาง,ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 The ancient settlements Lampang Provinec, the 18 th century A.DOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสหวิทยาการ 10,1 (ต.ค.-มี.ค. 2556) 152-187.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305