ทัศนคติและความเชื่อต่อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม.

By: ปรีดา วรหารContributor(s): เกรียงไกร ประเสริฐ | จรุง ศรีเมือง | พีระ อารีรัตน์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0125-653xOther title: Health care workers' attitudes and beliefs regarding influenza vaccination in pregnant women in Renunakhon District, Nakhon Phanom ProvinceSubject(s): ไข้หวัดใหญ่ในคน -- การป้องกันและควบคุม | วัคซีนไข้หวัดใหญ่ In: สรรพสิทธิเวชสาร 33, 1-3 (ม.ค.-ธ.ค. 2555) 17-29 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305