ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

By: นิตยา เจริญยุทธContributor(s): จำลอง วงษ์ประเสริฐ | พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0125-653xOther title: Factors affecting exercise behaviors of professional nurses at psychiatric hospitals in Northeastern Region of ThailandSubject(s): กายบริหาร | พฤติกรรมสุขภาพ In: สรรพสิทธิเวชสาร 33, 1-3 (ม.ค.-ธ.ค. 2555) 31-42
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305