การวิเคราะห์เนื้อหาของการสร้างตัวตนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ส่งผลให้เกิดการแบ่งปันของผู้ติดตาม.

By: ภัทราพร ศิริไพบูลย์.
Material type: materialTypeLabelBookPublication: 2559 [2016]Other title: The content analysis of online identification appealing to the follower sharing on Facebook fanpage.Subject(s): การสร้างอัตลักษณ์ตัวตนทางสื่อสังคมออนไลน์ | แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร | สื่อสังคมออนไลน์ | เฟซบุ๊กแฟนเพจ | การวิเคราะห์เนื้อหา | Online identity | Media exposure | Social media | Facebook | Fanpage | Content analysisOnline resources: View online article In: วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) 2 , 4 (ต.ค.-ธ.ค.2559) 70-81 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305