การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

By: ภัทรวรรณ สมประสงค์Material type: TextTextLanguage: Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: Social media Use in Thai SMEs: a Focus on Enhancing Customer Relationships Subject(s): สื่อสังคมออนไลน์ | วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า | Social Media | SMEs | Customer RelationshipsOnline resources: View online article In: วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) 1 , 1 (ต.ค.-ธ.ค.2558) 86-101
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305