ความเกี่ยวข้องในมูลค่าของกำไรต่อหุ้นและมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญที่มีกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ประเทศจีน.

By: Li Yutian.
Contributor(s): นิ่มนวล วิเศษสรรพ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2557 [2014]ISSN: 1686-8293..Subject(s): มูลค่าหลักทรัพย์ | กําไรต่อหุ้น | มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญ | ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น | Stock market prices | Earning per share | Book value per share | Shenzhen capital marketOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารวิชาชีพบัญชี 10, 27 (เม.ย. 2557) 5-13 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305