รวมบทความจากการบรรยายในงานสัมมนากฎหมายเรื่อง "ประมวลการเปลี่ยนเเปลงกฎหมายภายหลังปี พ.ศ. 2545" จัดโดยกองบรรณาธิการวารสารกฎหมายและสมาคมนิสิตเก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

By: ทัชชมัย ฤกษะสุต.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2548. [2005] ISSN: 01253093.Subject(s): ประมวลการเปลี่ยนเเปลงกฎหมายOnline resources: View online article In: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ) 24,2 (ต.ค. 2548) 1-116.
Item type: Journal article
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

บทความภาษาไทย

Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305