รวมบทความจากการบรรยายในงานสัมมนากฎหมายเรื่อง "ประมวลการเปลี่ยนเเปลงกฎหมายภายหลังปี พ.ศ. 2545" จัดโดยกองบรรณาธิการวารสารกฎหมายและสมาคมนิสิตเก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

By: ทัชชมัย ฤกษะสุตMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai Spoken language: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2548. [2005] ISSN: 01253093Subject(s): ประมวลการเปลี่ยนเเปลงกฎหมายOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ) 24,2 (ต.ค. 2548) 1-116.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305