วรรณยุกต์ภาษาไทยของผู้พูดภาษาลัวะ จังหวัดน่าน: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์

By: ชมนาด อินทจามรรักษMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2562 [2019]ISSN: 1513-9131Other title: Thai Tones Pronunciation of Lua Speakers, Nan Province: An Acoustic StudySubject(s): วรรณยุกต์ | สัทลักษณะ | ภาษาลัวะ | การออกเสียงภาษาไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารศิลปศาสตร์ 19, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2562) 1-21: ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305