การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนไทย.

By: ภาคภูมิ ทิพคุณContributor(s): ไห่เยว่ เจียง | อรุณณี อุทัยโชติวิสิฐ | พิมพ์อร หลิมประเสริฐศิริ | จอมขวัญ จันทรา | ปัถยา พิไลพงศ์ | วุฒิดาว ทองคำสุกMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2563 [2020]ISSN: 0125-233XOther title: Social media usage and the performance of community enterprises in ThailandSubject(s): สื่อสังคมออนไลน์ | วิสาหกิจชุมชน | ยอดขาย | นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ | นวัตกรรมกระบวนการOnline resources: View online article In: วารสารบริหารธุรกิจ 43, 166 (เม.ย.-มิ.ย. 2563) 29-51 :ตาราง. ภาพประกอบ. ภาพผนวก.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305