การประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ ของผู้ปกครองกับลูกวัยรุ่น.

By: กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์Contributor(s): พรรณวดี ประยงค์ | รุจน์ โกมลบุตรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2560 [2017]ISSN: 0125-8192Subject(s): วัยรุ่น | เพศ | การสื่อสารOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารศาสตร์ 10, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 91-126:ตาราง
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305