นาฏศิลป์: สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเวทีประชาคมอาเซียน.

By: ญาณิศา บุญประสิทธิ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2559 [2016]ISSN: 0125-8192Subject(s): นาฏศิลป์ | วัฒนธรรม | ประชาชนอาเซียน | การประชาสัมพันธ์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารศาสตร์ 9, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 183-214:ตาราง, ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305