นาฏศิลป์: สื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทย.

By: ญาณิศา บุญประสิทธิ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, engP Analytics: Show analyticsPublisher: 2557 [2014]ISSN: 0125-8192Subject(s): นาฏศิลป์ In: วารสารศาสตร์ 7, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2557) 6-23: ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305