การนเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง.

By: รุจน์ โกมลบุตรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2557 [2014]ISSN: 0125-8192Subject(s): หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น | ลำปาง | เด็กและเยาวชน In: วารสารศาสตร์ 7, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2557) 28-50: ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305