ความท้าทายของการพัฒนาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชิงคุณภาพ.

By: รุจน์ โกมลบุตรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0125-8192Subject(s): หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น | ลานนาโพสต์ In: วารสารศาสตร์ 5, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2555) 7-33: ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305