วัฒนธรรมหล่อหลอมพฤติกรรมผู้บริโภคไทยยุคหน้า

By: ปฏิคม พลับพลึงContributor(s): ธีระสานต์ จูงหัตถการสาธิตMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2534 [1991]Subject(s): ผู้บริโภค -- ไทย | การตลาด -- วิจัย In: วารสารคู่แข่ง 11, 125 (ก.พ.34) 243-246, 248-253
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305