กฎหมายควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้าง (ศึกษาเชิงคุณภาพ)

By: พรชัย รัศมีแพทย์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2537 [1994]Notes: มีภาคผนวกหลักการเหตุผล และร่างพระราชบัญญัติโรคเอดส์.ISSN: 0857-9776.Other title: AIDS Control and prevention Law : Impacts on Employers and Employees a Qualitative Research.Subject(s): โรคเอดส์ | สัญญาจ้างแรงงาน In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 6, 2 (ธ.ค.37) 105-183
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

มีภาคผนวกหลักการเหตุผล และร่างพระราชบัญญัติโรคเอดส์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305