การเตรียมข้อมูลสำหรับการตรวจรู้ตัวอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์

By: นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2538 [1995]Subject(s): การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ -- วิจัย | คอมพิวเตอร์กราฟิก -- วิจัย In: วิศวกรรมสาร มข 22, 2 (ก.ค.-ธ.ค.38) 89-107 :ภาพประกอบ. ตาราง. แผนภูมิ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305