เจ้าพนักงานตามกฎหมายเฉพาะ การฟ้องในบทเฉพาะ และบททั่วไป

By: จิตติ เจริญฉ่ำMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2534 [1991]Other title: คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 85/2533Subject(s): กฎหมายอาญา | ตัวการ (กฎหมาย) | ยักยอก In: วารสารอัยการ 14, 155 (ม.ค. 34) 129-138Summary: พนักงานของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เมื่อมีพฤติการณ์ช่วยปกปิดและพูดเท็จ ย่อมถือได้ว่า เป็นตัวการเบียดบังเอาทรัพย์ของการปิโตรเลียม และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยสุจริตด้วย
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

คำชี้ขาดความเห็นแย้งของอธิบดีกรมอัยการ

พนักงานของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เมื่อมีพฤติการณ์ช่วยปกปิดและพูดเท็จ ย่อมถือได้ว่า เป็นตัวการเบียดบังเอาทรัพย์ของการปิโตรเลียม และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยสุจริตด้วย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305