เมื่อไม่สนองภายในกำหนด สัญญาย่อมไม่เกิดขึ้น

By: จิตติ เจริญฉ่ำ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2534 [1991]Notes: ข้อหารือOther title: ข้อหารือที่ 20/2534.Subject(s): ซื้อขาย | สัญญา | คำเสนอ In: วารสารอัยการ 14, 158 (เม.ย. 34) 59-66Summary: ใบประกวดราคาขายกำหนดยืนราคา 120 วัน หากพ้นกำหนดนี้ยังไม่ได้ ทำการซื้อขายกัน ย่อมสิ้นความผูกพัน แม้ผู้ขายจะลงนามในสัญญาซื้อขาย แต่ผู้ซื้อมิได้ลงนามสัญญาซื้อขายยังไม่เกิดขึ้น จนผู้ขายได้ขยายเวลา ให้ผู้ซื้อลงนามออกไปอีก 15 วัน ผู้ซื้อก็ยังมิได้ลงนาม คำเสนอย่อม สิ้นความผูกพัน ภายหลังกำหนด 15 วันแล้ว ผู้ซื้อจึงได้ลงนาม ย่อมไม่เกิดผล เป็นสัญญาซื้อขายขึ้นผู้ขายไม่มีความผูกพันจะต้องรับผิด
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

ข้อหารือ

ใบประกวดราคาขายกำหนดยืนราคา 120 วัน หากพ้นกำหนดนี้ยังไม่ได้ ทำการซื้อขายกัน ย่อมสิ้นความผูกพัน แม้ผู้ขายจะลงนามในสัญญาซื้อขาย แต่ผู้ซื้อมิได้ลงนามสัญญาซื้อขายยังไม่เกิดขึ้น จนผู้ขายได้ขยายเวลา ให้ผู้ซื้อลงนามออกไปอีก 15 วัน ผู้ซื้อก็ยังมิได้ลงนาม คำเสนอย่อม สิ้นความผูกพัน ภายหลังกำหนด 15 วันแล้ว ผู้ซื้อจึงได้ลงนาม ย่อมไม่เกิดผล เป็นสัญญาซื้อขายขึ้นผู้ขายไม่มีความผูกพันจะต้องรับผิด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305