มรดกที่มีการครอบครองแทนไว้ ไม่ขาดอายุความ

By: จิตติ เจริญฉ่ำMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2534 [1991]Other title: คำพิพากษาฎีกาที่ 4320/2533Subject(s): มรดก | อายุความ | ครอบครอง | ครอบครองแทน In: วารสารอัยการ 14, 162 (ส.ค. 34) 75-92Summary: เมื่อที่ดินได้มาในระหว่างเป็นสามีภริยากันจึงเป็นสินสมรส การอยู่กินด้วยกันก่อนใช้ ป.พ.พ. บรรพ 5 ย่อมเป็นสามีภริยา ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อภริยาตาย ต้องแบ่งสินสมรสโดยหญิงได้ 1 ส่วน และชายได้ 2 ส่วน แล้วจึงตกเป็นมรดกต่อไป เมื่อเจ้ามรดกตาย จำเลยได้ลงชื่อรับมรดกที่ดิน มีบันทึกบัญชีเครือญาติหลังคำขอโอนมรดก ทายาทบางคนยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุตรคนหนึ่งของเจ้ามรดก ก็ยังอยู่กับจำเลย และจำเลยยังขอเป็นผู้จัดการมรดกด้วย เป็นการรับมรดกที่ดินในลักษณะครอบครองไว้แทนทายาท ดังนี้ทายาทฟ้อง ขอให้แบ่งได้ไม่ขาดอายุความ แม้ที่ดินจะได้โอนให้บุคคลภายนอกไปแล้ว โดยศาลได้พิพากษาตามยอม ศาลก็พิพากษาให้แบ่งมรดกดังกล่าวได้ ไม่เกินคำขอ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

ฎีกาวิเคราะห์

เมื่อที่ดินได้มาในระหว่างเป็นสามีภริยากันจึงเป็นสินสมรส การอยู่กินด้วยกันก่อนใช้ ป.พ.พ. บรรพ 5 ย่อมเป็นสามีภริยา ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อภริยาตาย ต้องแบ่งสินสมรสโดยหญิงได้ 1 ส่วน และชายได้ 2 ส่วน แล้วจึงตกเป็นมรดกต่อไป เมื่อเจ้ามรดกตาย จำเลยได้ลงชื่อรับมรดกที่ดิน มีบันทึกบัญชีเครือญาติหลังคำขอโอนมรดก ทายาทบางคนยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุตรคนหนึ่งของเจ้ามรดก ก็ยังอยู่กับจำเลย และจำเลยยังขอเป็นผู้จัดการมรดกด้วย เป็นการรับมรดกที่ดินในลักษณะครอบครองไว้แทนทายาท ดังนี้ทายาทฟ้อง ขอให้แบ่งได้ไม่ขาดอายุความ แม้ที่ดินจะได้โอนให้บุคคลภายนอกไปแล้ว โดยศาลได้พิพากษาตามยอม ศาลก็พิพากษาให้แบ่งมรดกดังกล่าวได้ ไม่เกินคำขอ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305