การล่มสลายของสหภาพโซเวียต.

By: ชาตรี ฤทธารมย์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2536 [1993]Notes: มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษISSN: 0125-3638.Subject(s): สหภาพโซเวียต -- ภาวะเศรษฐกิจ | สหภาพโซเวียต -- การเมืองและการปกครอง In: เอเชียปริทัศน์ 14, 3 (ก.ย.-ธ.ค.36) 62-82
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305