โครงการโรงบำบัดน้ำเสียกทม. อีกเส้นทางของการดูแลแม่น้ำลำคลอง

By: นพจุติ วิริยะกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2540 [1997]Subject(s): โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมกรุงเทพมหานคร | น้ำเสีย -- การบำบัด -- ไทย -- กรุงเทพฯ | การบำบัดน้ำเสีย | ระบบบำบัดน้ำเสีย | โรงบำบัดน้ำเสีย In: อัพเดท 12, 133 (ก.ค.40) 67-80 :ภาพประกอบ ตาราง. แผนภูมิ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

มีตารางแสดงโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหานครทั้ง 7 แห่ง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305