คณะรัฐมนตรี ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่

By: ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2541 [1998]Subject(s): คณะรัฐมนตรี -- ไทย | นายกรัฐมนตรี -- ไทย | รัฐธรรมนูญ -- ไทย -- วิเคราะห์ | ไทย -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- วิเคราะห์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: มติชน 21, 7299 (3 มี.ค.41) 6
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

วิเคราะห์การได้มาของนายกรัฐมนตรีและ ครม.ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305