ยุทธศาสตร์ประชาสังคม และการวางรากฐานประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม อภิปรายโดย ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์,ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์, ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ เกียรติชัย พงษ์พานิช ดำเนินการอภิปรายโดย พรชัย วีระณรงค์

Contributor(s): เกษม ศิริสัมพันธ์, 2475-2550 | อเนก เหล่าธรรมทัศน์ | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ | เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ | พรชัย วีระณรงค์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2542 [1999]Subject(s): การพัฒนาประเทศ -- แง่ยุทธศาสตร์ | ไทย -- ภาวะสังคม -- 2542 | ประชาสังคม | ยุทธศาสตร์ประชาสังคมOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: มติชน 22, 7629 (27 ม.ค. 42) 13,14 :ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305