วิถีบูรณาการ : ทางออกทางภูมิปัญญา.

By: ประเวศ วะสี, 2474-.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2542 [1999]Notes: บทความปาฐกถาพิเศษโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสีSubject(s): การพัฒนาประเทศ -- แง่ยุทธศาสตร์ | ภูมิปัญญา | ยุทธศาสตร์ | ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2542 | ไทย -- ภาวะสังคม -- 2542 | วิกฤตเศรษฐกิจ | ระบบโลกใหม่ | New world order | ระเบียบโลกใหม่ | ระบบระเบียบโลกใหม่ | วิถีบูรณาการOnline resources: View online article In: มติชน 22, 7629 ( 27 ม.ค. 42) 11,14 :ภาพประกอบ
Item type: Journal article
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

บทความปาฐกถาพิเศษโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305