การเบิกจ่ายเงินกู้ตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ.

By: กีรติ เวฬุวันMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2542 [1999]ISSN: 0857-1651Subject(s): การคลังOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารการเงินการคลัง 14, 42 (2542) 56-62
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305