จากนักวิชาการถึงผู้มีอำนาจและนักการเมือง.

By: ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2535 [1992]Notes: จากการถอดเทปคำอธิบายของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ในการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง "การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย" 13 พ.ค. 2535.ISSN: 0853-1333.Subject(s): ประชาธิปไตย | นักการเมือง | ไทย -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- การแก้ไข | ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- 2534-2535Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: จุลสารไทยคดีศึกษา 8, 4-5 (ก.พ.-เม.ย. 2535) 8-9
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

จากการถอดเทปคำอธิบายของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ในการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง "การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย" 13 พ.ค. 2535.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305