โภชนาการดีในทรรศนะใหม่

By: บรรจบ ชุณหสวัสดิกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2537 [1994]Subject(s): โภชนาการ In: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 7,1 ( ม.ค.-เม.ย.37 ) 45-50
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305