ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

By: ภาวดี ทองอุไทย.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2535 [1992]Subject(s): อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ไทย | อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- ไทย | เสื้อผ้าสำเร็จรูปOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 5,1 ( ม.ค-เม.ย.35 ) 8-13
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305