การพัฒนาครัวเรือนไทย อนาม้ยสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง.

By: ปิยพร เสาร์สารContributor(s): กิ่งพิกุล ชำนาญคง | ชัญญา อนุเคราะห์ | กฤษณะ จตุรงค์รัศมีMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2560 [2017]ISSN: 0859-5453 Other title: Improvement of household environmental health by applying sufciency economySubject(s): การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย. -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง | ครัวเรือน -- ไทย | เศรษฐกิจพอเพียง In: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 40, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 118-128 : ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305