งานของตัวแทนทางการค้า (Commercial Representation) คู่มือสำหรับตัวแทนทางการค้าของภาคราชการ (Handbook for Officiial Trade Representatives)

By: International Trade CenterMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2544 [2001]ISSN: 0859-192xSubject(s): การค้าระหว่างประเทศ In: ผู้ส่งออก 14, 322 (ปักษ์แรก ม.ค.2544) 89-92 ;
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305