สัมภาษณ์พิเศษ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม

By: ปิยะสาร ประเสริฐธรรม.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2534-2535 [1991-1992]Subject(s): จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี In: วิศวกรรมก้าวหน้า 3, 3 (พ.ย. 34-ก.พ. 35) 41-43 :ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305