ภาวะเศรษฐกิจโลกครึ่งแรก และแนวโน้มครึ่งหลังของปี 2544.

By: ธนพร เศรษฐอุดมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2544 [2001]Subject(s): สหรัฐอเมริกา -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2544 | ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2544 | เอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2544 | สหภาพยุโรป -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2544Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: เศรษฐกิจปริทัศน์ 7, 7 (ก.ค.2544) 1-11
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305