ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณีผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่

By: ปราณี คูเจริญไพศาล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2544 [2001]Subject(s): การขายปลีก -- วิจัย -- ไทย | ร้านค้าปลีก -- วิจัย -- ไทย | ความพอใจของผู้บริโภค -- วิจัย -- ไทย | พฤติกรรมผู้บริโภค -- วิจัย | ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม | กรุงเทพมหานคร | เชียงใหม่ In: วารสารบริหารธุรกิจ(ม.เชียงใหม่) 1, 1 (ธ.ค. 2544) 49-57
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305