ประกาศกรมศุลกากร ที่ 5/2545 เรื่อง ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากร และการลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้ง เขตการค้าเสรีอาเซียน.

By: กรมศุลกากรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2545 [2002]ISSN: 0859-0915Subject(s): ภาษีศุลกากร -- ไทย | การค้าเสรี -- กลุ่มประเทศอาเซียน In: Tax & Business Law Magazine 9, 99 (ธ.ค.2545) 108
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305